Petr Tichý, elektrorevize

 

   Výchozí i pravidelné revize:

 

·       Elektroinstalací nízkého napětí

·       Elektroinstalací ve zdravotnictví

·       Elektroinstalací v prostorách s nebezpečím výbuchu

·       Elektrických spotřebičů a strojů

·       Zdravotnických elektrických přístrojů

·       RTG pracovišť, ozařovacích a zobrazovacích pracovišť

·       Hromosvodů

·       Antistatických podlah

 

  Zajištění komplexní služby při zřizování nové nebo rekonstrukci starší elektroinstalace – návrh -

  určení prostředí – projekt - realizace elektroinstalace - výchozí revize - následné pravidelné

  revize.

 

 


  Praxe v provádění revizí od roku 1989.

  

 

 

  Reference:

 

·       Fakultní nemocnice Brno

·       Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

·       Masarykův onkologický ústav Brno

·       Nemocnice Boskovice

 

 

 

    Kontakt:

 

    Petr Tichý

   Chytilova 2

   Brno 624 00

 

   608 737 411

   tichy.pe@seznam.cz